Haldusteenus Korteriühistule ja -ühisusele

Professionaalsed haldajad-hooldajad on pädevad korraldama, täitma ja teostama omanikel lasuvaid kohustusi tulenevalt ühistu üldkoosoleku otsustest, järgides kinnisvara haldamise ja hooldamise põhimõtteid, juhendeid ja EV seadusi.

Haldustegevuse sisu, et tagada kinnistu ja selle oluliste osade füüsiline säilitamine:

Haldustegevuse sisu, et tagada kinnistu ja selle oluliste osade juriidiline säilitamine:

Haldustegevuse sisu, et tagada kinnistu ja selle oluliste osade majanduslik säilitamine: