EST RUS ENG FIN
 
 
 
 
Kinnisvara haldamine
Haldusteenus Korteriühistule ja -ühisusele
Haldusteenus Äripinnale
HEAKORRATEENUS

 

 

 
 
Haldusteenus Korteriühistule ja -ühisusele Prindi

Professionaalsed haldajad-hooldajad on pädevad korraldama, täitma ja teostama omanikel lasuvaid kohustusi tulenevalt ühistu üldkoosoleku otsustest, järgides kinnisvara haldamise ja hooldamise põhimõtteid, juhendeid ja EV seadusi.

Haldustegevuse sisu, et tagada kinnistu ja selle oluliste osade füüsiline säilitamine:

 • elamu tehniliste dokumentide kogumine, taastamine, süstematiseerimine ja säilitamine;
 • hooldusraamatu pidamine;
 • elamu ja selle osade tehnohoolduse korraldamine vastavalt majandusaastakavale;
 • remonditööde ja järelvalve organiseerimine;
 • erakorralised ülevaatused;
 • jooksvate küsimuste ja pisiremondi probleemide lahendamine, seejuures toimbu avarii lokaliseerimine ja likvideerimine 24 tunni jooksul, avariiteate laekumisest arvates;
 • heakorratööde teostamine kinnisvara territooriumil ja sellega kaasneval puhastusalal;
 • ehitushangete korraldamine;
 • renoveerimistööde korraldamine.

Haldustegevuse sisu, et tagada kinnistu ja selle oluliste osade juriidiline säilitamine:

 • elamu passi, hooldusraamatu jm kinnisvara haldamise hea tava kohase dokumentatsiooni säilitamine;
 • juhatuse- ja üldkoosolekute läbiviimine, nõustamine ja tegevjuhtimine;
 • Ühistu liikmete registri pidamine;
 • Ühistu liikmetele vajadusel vormikohaste tõendite väljastamine;
 • Ühistu liikmetele Ühistu tegevuse kohta teabe väljastamine;
 • Ühistu esindamine kohtus;
 • Ühistu juhtimisorganite tegevuse objektiivne nõustamine.

Haldustegevuse sisu, et tagada kinnistu ja selle oluliste osade majanduslik säilitamine:

 • Ühistu majandusaastakavade koostamine koos remondi ja hooldusplaanidega ning edaspidise täitmise jälgimine;
 • Ühistu raamatupidamisarvestuse ja kuludejaotuse koostamine, vastavalt kehtivatele seadustele ja Ühistu poolt kehtestatud korrale;
 • elamu peamõõtjate näitude ja Ühistu liikmetelt saadud mõõtjate andmete vastu võtmine, fikseerimine ja töötlemine;
 • võlgade väljanõudmise korraldamine;
 • remonditöödeks pangalaenude nõustamine ja korraldamine;
 • abi korteriühistutele ja -ühisustele ettenähtud toetuste taotlemistel

 


 
 
HELFER KINNISVARAHALDUSE OÜ    Rüütli 2, Pärnu 80011    tel 442 5450    E-post: helfer@helfer.ee